Stručný přehled rad jak ochránit a zvýšit bezpečnost a zdraví osob a majetku

Stejně jako dbáte na zabezpečení proti zlodějům bezpečnostními dveřmi a okny nebo na prevenci utonutí malých dětí v bazénu, je nutné nezapomínat na ochranu své domácnosti proti riziku požáru a otravy kysličníkem uhelnatým. 

Ochrana proti požáru

V každé místnosti, kde hrozí riziko vzniku požáru, nechte nainstalovat hlásiče kouře a požáru, které jsou  certifikované  dle normy ČSN, EN 14 604. Pravidelně, ideálně v týdenních intervalech, provádějte test kouřových hlásičů a jednou za rok vyměňte baterie a nechte udělat revizi bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů.

Mějte připravený plán úniku v případě požáru dvěma různými cestami.

Prevence otravy CO

Do ložnic a místností s plynovými spotřebiči a zařízeními, která spalují tuhá paliva nechte instalovat autorizovanou firmou detektor oxidu uhelnatého certifikovaný dle normy ČSN, EN 50 291. Nezapomínejte na pravidelnou revizi plynových kotlů, zařízení a komínů. 

Co dělat když se ozve alarm

V první řadě nepanikařte. Zjistěte příčinu alarmu.

Nebezpečná koncentrace CO

Pokud se jedná o únik CO, okamžitě otevřete okna a dveře a vyvětrejte. Odstraňte příčinu úniku a vypněte plynový spotřebič, který je příčinou úniku plynu. Nejste-li schopni úniku zabránit, opusťte prostor, uzavřete HUP, uvědomte všechny kdo se v domě nachází a volejte 150 nebo 112.

Požár

V případě požáru v počáteční fázi požár uhaste domácím hasicím přístrojem. Pokud je požár silnější nebo nemáte vhodný hasicí přístroj, okamžitě uvědomte všechny obyvatele domu, opusťte budovu a zavolejte 150 nebo 112. Požár se nikdy nepokoušejte uhasit sami, pokud je v prostoru kouř. Kouř je jedovatý a zabíjí rychleji než plameny. 

Pokud se pokusíte požár uhasit sami, ujistěte se, že máte zajištěnou únikovou cestu.

Nikdy neotvírejte dveře, kterými nechcete odejít. V případě opouštění budovy neztrácejte drahocenný čas sbíráním věcí. Pokud je to možné, zavřete za sebou při opouštění místa požáru všechny dveře. 

Nemůžete-li opustit dům kde vypukl požár, jděte do pokoje kde nehoří a zavřete dveře. Ucpěte mezeru pod dveřmi ideálně mokrými ručníky nebo hadry. Zavolejte hasiče, běžte k oknu a snažte se upoutat pozornost. 

Pokud se do místnosti dostává kouř snažte se zůstat v dolní části místnosti a chraňte si dýchací cesty navlhčenou látkou.

Nacházíte-li se v prvním patře domů pokuste se uniknout oknem. Pod okno naházejte věci, které můžou zmírnit dopad - polštáře, deky, matrace. Z okna se spusťte nohama napřed.

Jak nezanedbat prevenci - Nezapomeňte na

  • pravidelnou revizi plynových spotřebičů a spalinových cest (komínů)
  • zajistěte dobrý přístup vzduchu kotlům na tuhá paliva, krbům a plynovým spotřebičům
  • nechte si nainstalovat detektory oxidu uhelnatého a hlásiče požáru a kouře
  • vybavte domácnost hasicími přístroji
  • dbejte na pravidelnou revizi a údržbu detektorů a hasicích přístrojů
  • nikdy nenechávejte hořet svíčky bez dozoru
  • dbejte zvýšené opatrnost pokud kouříte v bytě a nikdy nekuřte v posteli
  • naučte se hasicí přístroje používat
  • mějte vypracovaný plán úniku v případě požáru
  • dbejte bezpečnosti a opatrnosti při vaření a topení tuhými palivy

Pomůžeme vám s výběrem vhodných detektorů, provedeme profesionální instalaci, školení a měření. Kontaktujte nás