detektor kouře

Výběr spolehlivých detektorů oxidu uhelnatého s desetiletou zárukou. Detektory CO vybavené akustickým výstražným signálem. Jednoduchá instalace, téměř bezúdržbový provoz.

K čemu slouží detektory CO

Detektory CO jsou nezbytné bezpečnostní vybavení všude tam, kde je provozován plynový kotel, karma, sporák a také topeniště na tuhá paliva. Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním plynu nebo jiných fosilních paliv jako je uhlí a dřevo. Dojde-li k situaci, kdy oheň nemá dostatečný přísun kyslíku, začne vznikat právě oxid uhelnatý. 

Hlavním problémem je, že oxid uhelnatý je plyn bez barvy, zápachu a chuti a ke zvýšení jeho koncentrace v místnosti dochází velmi rychle a nenápadně.

Smrtelné nebezpečí otravy CO

Otrava oxidem uhelnatým představuje závažné zdravotní a životní riziko, neboť příznaky otravy oxidem uhelnatým jsou v raném stádiu těžko rozpoznatelné a otrava CO má velmi rychlý průběh. Jde především o pocit únavy a malátnosti, bolest hlavy a nevolnost. Velmi rychle po počátečních příznacích nastupuje kolaps a bezvědomí vedoucí bohužel až ke smrtelným následkům.

Nejvíce otrav CO je zaznamenáno především v domácnostech, které využívají karmu (průtokový ohřívač) nebo plynový kotel. Velmi vysoké riziko je také pokud máte v domě krb nebo krbová kamna. Stačí, aby byl snížený odtah komína a během krátké chvíle se, při nedostatečném odvětrávání, dostane do ovzduší v místnosti nebezpečná dávka oxidu uhelnatého. 

Nejlepší ochranou pro bezpečný domov, ale také pracoviště, kde jsou používána plynová zařízení pro vaření, ohřev vody a vytápění a tam kde se nachází krby nebo kamna na uhlí či dřevo,  je pořízení detektorů CO (oxidu uhelnatého).

Detektor vás upozorní silným zvukovým signálem, že koncentrace CO v prostoru dosáhla nebezpečné hranice, ještě předtím než se začnou projevovat příznaky otravy. 

Kam umístit detektor CO

Detektor oxidu uhelnatého by měl být umístěn ideálně v místnosti, ve které se nachází potenciální zdroj úniku nebezpečného plynu, tedy karma, krb a podobné jak už bylo uvedeno výše. Výšku umístění je, vzhledem k nejvyšší účelnosti, nejlépe volit v tzv. úrovni dýchání. Výstražný signál detektoru musí být natolik hlasitý, aby vzbudil spícího člověka v ložnici. Detektor umisťujeme dle přesně stanovených pravidel 1 až 3 metry od zdroje CO, pokud je umístěn na stropě, musí být vzdálenost od každé zdi nejméně 30 cm. Při upevnění detektoru na zeď musí být umístěn detektor výše než je horní okraj okna nebo dveří a zároveň minimálně 15 cm od stropu. 

Při výběru detektoru CO do koupelny je vhodné zvolit model k tomu určený, který je konstrukčně chráněný proti vlhkosti. 


Pomůžeme vám s výběrem vhodných detektorů, provedeme profesionální instalaci, školení a měření. Kontaktujte nás