Naše firma nabízí profesionální montáž a prodej detektorů oxidu uhelnatého (CO), detektorů požáru a kouře, servis a proškolení, pomůžeme vám s určením vhodného místa instalace detektoru tak, aby jeho ochranná funkce byla využita co nejúčelněji a s ohledem na platné předpisy.

Pomůžeme také s výběrem a instalací detektorů, které nejlépe a nejúčinněji pomohou ochránit vaše zdraví a životy.

Detektory CO

Detektory CO a hlásiče požáru a kouře doporučujeme montovat nejen tam, kde tuto povinnost ukládá zákon, ale ve všech domácnostech a na pracovištích, kde existuje reálné riziko požáru nebo koncentrace oxidu uhelnatého. V praxi to znamená využít detektory všude tam, kde jsou využívána plynová zařízení jako sporáky, plynové kotle a karmy a také tam kde je k topení využíváno dřevo a uhlí. Právě při nedokonalém spalování fosilních paliv vzniká riziko smrtelných otravy oxidem uhelnatým.

Oxid uhelnatý, právem přezdívaný jako tichý zabiják, je velmi jedovatý plyn, který vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv. Jeho únik a zvýšenou koncentraci v ovzduší často nepoznáme čichem ani v uzavřeném prostoru. A právě tady je nejnebezpečnější. Prvotní příznaky otravy způsobené vysokou koncentrací CO totiž ani nemusíme správně identifikovat. Otrava začíná běžnými projevy jako je zvýšená únava, malátnost, bolest hlavy. Než si člověk uvědomí co se děje, velmi rychle nastupuje bezvědomí s vysokým rizikem vážného poškození zdraví a smrti. V České republice statisticky dochází až k tisícovce úmrtí, způsobených otravou oxidem uhelnatým, ročně. Těmto tragédiím lze velmi jednoduše zabránit pořízením kvalitních detektorů CO. Detektor CO zaznamená hladinu oxidu uhelnatého v místnosti, která se blíží hodnotě nebezpečné pro člověka a oznámí ji velmi hlasitým akustickým signálem.

Hlásiče požáru a kouře

Všude tam, kde hrozí riziko požáru je doporučována instalace hlásičů požáru a kouře. Včasné upozornění na požár zachrání ročně stovky životů a zabrání velkým škodám na majetku. Používáte-li krb, krbová kamna, kotel na tuhá paliva, jistě věnujete patřičnou pozornost jejich pravidelné revizi a údržbě. Přes veškerou snahu se ovšem může stát, že dojde k požáru a v tu chvíli je nejdůležitější, aby byl požár co nejrychleji detekován, aby se ohrožené osoby dostaly včas z jeho dosahu a také aby bylo co nejvíce zabráněno škodám na majetku. Při požáru je jedním velkých rizik otrava kouřem. Detektory kouře upozorní na nebezpečí mnohem dříve, než by člověk byl schopen zaznamenat oheň, zejména pokud dojde k požáru v noci. Kouř člověka ze spánku většinou neprobudí, hlasitý výstražný signál hlásiče proto dokáže zachránit mnoho životů. Statistiky uvádí, že při požárech rodinných domů umírá více lidí na následky udušení kouřem než v plamenech.

Kombinované detektory

V místech kde je to účelné je velmi dobré využít takzvané kombinované detektory CO a požáru. Kombinovaný detektor se speciálními senzory dokáže eliminovat více rizik najednou a poskytuje tak maximální ochranu a komfort pro váš domov nebo pracoviště.